• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ณ ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี