• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • 26.09.65.2.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน สื่อการสอนและนวัตกรรม ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา

 • 26.09.65.1.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงสร้างสรรค์ชุด เสน่ห์วิถีจันท์ และมหัศจรรย์วัสสานะปางสีดา ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใน รายวิชา โครงงานพัฒนาสมรรถนะฯ วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ อาคาร

 • 14.09.65.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล

 • 14.09.65.2.jpg.png

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล

 • 14.09.65.1.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ได้รอบการแข่งขันในรอบที่ 2 ด้วยการแสดงชุดเซิ้งบั้งไฟ

 • 01.09.65.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทุบรี จัดโครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 เรื่องการสอนนาฎศิลป์ ดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมควนคราบุรี

 • 30.08.65.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพิ่มพื้นที่ป่าในจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ แหลมแม่นกแล้ว ตำบลช้างข้าม อำเภอน

 • 30.08.65.2.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงพร้อมการบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม ในพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันจันทบุรี

 • 30.08.65.1.jpg

  ขอเชิญทุกท่านรับชม การแสดงสอบ "รำเดี่ยว" ชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารเทพภิรมย์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พิเศษ !! สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี

 • 26.08.65.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด