• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • 02.06.66.8.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และอาจารย์เ

 • 02.06.66.7.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทยและคีตศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเริงนที วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีคุณครูปี๊บ คงลายทอง ผู้ประกอบพิธี

 • 02.06.66.6.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีคุณครูวีรชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้ประกอบพิธี

 • 02.06.66.5.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบทุนการศึกษา เวลา 08.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

 • 02.06.66.4.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการบรรเลงถวายมือของภาควิชาดุริยางคศิลป์โดยวงเครื่องสาย และวงปี่พาทย์ จากวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และศิษย์เก่าวิ

 • 02.06.66.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีสวดมนต์เย็น งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

 • 02.06.66.2.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเริงนทีบูรพา

 • 02.06.66.1.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดจันทบุรี "รวมใจชาวจันท์ เพลินเพลง กับทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล& วินัย พันธุรักษ์" วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเทพภิรม

 • 29.05.66.4.png

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.3 และ ปวช.2 - ปวช.3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 66 เวลา 12.30น. เป็นต้นไป ณ อาคารเทพภิรมย์

 • 29.05.66.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเริงนทีบูรพา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด