• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • 20.03.66.15.jpg

  ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เชิญคณะกรรมการภายนอกมาตัดสิน วิดีโอการแสดงสร้างสรรค์ในโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

 • 20.03.66.14.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์

 • 20.03.66.13.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 และปี 5 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

 • 20.03.66.12.jpg

  ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2566

 • 20.03.66.11.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2566

 • 20.03.66.10.jpg

  ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามมาตรการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

 • 20.03.66.9.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ วันที่ 11-13 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 • 20.03.66.8.png

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อมารยาทชาวพุทธ

 • 20.03.66.7.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สร้างสรรค์การแสดงในโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ โดยมีทั้งหมด 4 ชุดการแสดง ดังนี้ สดุดีขัตติยะ

 • 20.03.66.6.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานสังคีตศาลา เพื่อประชาชน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี รำวงย้อนยุค งานวัดเฟสติวัล ประจำปี 2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด