• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • 11.08.65.6.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี

 • 11.08.65.5.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและเอดส์ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ

 • 11.08.65.4.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาม

 • 11.08.65.3.jpg

  วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝึกซ้อมการแสดงดนตรีจีน สำหรับโครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน กิจกรรมการบรรเลงดนตรีจีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

 • 11.08.65.2.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการยกระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา

 • 11.08.65.1.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประ

 • 04.08.65.6.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงพิธีเปิดชุดธารานฤมิตร ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง

 • 04.08.65.5.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท

 • 04.08.65.4.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 25

 • 04.08.65.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคณาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด