• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • 25.09.66.8.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี คณะอาจารย์สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BPI GAME ครั้งที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมควนคราบุรี วันที่ 22 กันยายน 2566

 • 25.09.66.7.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเรื่องงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

 • 25.09.66.6.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ และจัดการแสดงพร้อมบรรเลงดนตรี ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์หม่อมหลวงวิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์ ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ณ วัดสุทธิวารี อำเภอเมือง จังหวัดจ

 • 25.09.66.5.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาบูรพาสังคีตคดีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

 • 25.09.66.4.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ อาคารเทพภิรมย์

 • 25.9.66.3.png

  ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ ๒ รอบ Portfolio) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ? ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

 • 25.09.66.2.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 portfolio ฟรี!! ค่าสมัคร และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 • 25.09.66.1.jpg

  วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) รอบที่ 2 PORTFOLIO

 • 11.09.66.5.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 " จันท์เกมส์" และ"อัญมณีเกมส์" และรับธงเจ้าภาพ จัดการแข่งขันต่อจากจังหวัดกาญ

 • 11.09.66.3.jpg

  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงแสดงสร้างสรรค์ ชุด จันทปุระเทวะปูชา ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ แ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด