• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

กิจกรรมโครงการพัฒนาศัยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศัยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี