• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าแก้ว อำเภอแสลง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าแก้ว อำเภอแสลง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ