• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ด้านนาฏดุริยางค์ รอบความก้าวหน้า 80%

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ด้านนาฏดุริยางค์ รอบความก้าวหน้า 80% โดย ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธี ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการพิจารณา ความก้าวหน้า 80% วันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร การแสดงชุด ผู้กล้าเอ็งกอ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี