• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จัดงานประเพณีแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่าเขาชีจรรย์

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานประเพณีแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลปั ถิ่นหนองจับเต่าเขาชีจรรย์ ครั้งที่ 9 ณ ลานกิจกรรมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 8 กันยายน 2566