• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับงานพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับงานพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักเรียนหญิง อายุ 9-14 ปี ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็ง ปากมดลูก 4 สายพันธุ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566