• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระเบียบต่าง ๆ อีกทั้งยังมีพีธีรับขวัญและการแสดงชุด รำเชิญพระขวัญ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อบิดามารดา