• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

พิธีแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ อาคารเทพภิรมย์ 14 มกราคม 2566