• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สัญจร) ครั้งที่ 1/2566

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สัญจร) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมแบบ hybrid ที่มีการประชุมผ่านระบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมแก้วไพฑูร อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี