พนัน บอล สด ผลบอลสดวันนี้ ข่าวกีฬาวันนี้ ดูบอลออนไลน์ ไม่กระตุก ข่าวกีฬา ฟุตบอล โปรแกรม ฟุตบอล ไทย วัน นี้ ลิบัง สปอร์ต ข่าวกีฬา ถ่ายทอดสดฟุตบอล พะงันสปอร์ต กีฬาเกาะสมุย ไฮ ไล ท์ แมน ยู ล่าสุด ข่าวกีฬาวันนี้ บอลไทย U23 อัปเดตข่าวบาดเจ็บ ล่าสุด
 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

งานเผยแพร่

งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
 
มีวัตถุประสงค์ 
        1. งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
            มีหน้าที่ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ตามประเพณีสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจ ความรัก และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมุ่งสร้างพื้นฐาน ทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้แข็งแกร่งและเจริญงอกงาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ดีงามของชาติ ตลอดจนการจัดและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นระหว่างภาค และระหว่างประเทศ เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของงานส่งเสริมและเผยแพร่ดังนี้

            1.1 งานส่งเสริม มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม แนะนำ ร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม

            1.2 งานเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางวัฒนธรรมของไทยและชาติต่างๆ โดยใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ศึกษาค้นคว้าและหารูปแบบวิธีการ เนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม

         2. งานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
             เป็นการเสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง รวมถึงการนำมาปรับปรุงวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้มิติทาง วัฒนธรรมคือ ค่านิยม คุณธรรมภูมิปัญญา และด้านอื่นๆ
ชมภาพการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมได้ที Facebook
https://www.facebook.com/chanthaburi.art


ตัวอย่างการแสดงแตรวง  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี