• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 " จันท์เกมส์" และ"อัญมณีเกมส์" และรับธงเจ้าภาพ จัดการแข่งขันต่อจากจังหวัดกาญ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 " จันท์เกมส์" และ"อัญมณีเกมส์" และรับธงเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันต่อจากจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีได้มีการร่วมเดินขบวนและโชว์การแสดงสร้างสรรค์ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี