• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงแสดงสร้างสรรค์ ชุด จันทปุระเทวะปูชา ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ แ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงแสดงสร้างสรรค์ ชุด จันทปุระเทวะปูชา ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ และดนตรี ครั้งที่ 2   วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)