• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น ) บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กรกิจกรรมบริการทางวิชาการด

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น ) บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กรกิจกรรมบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์และโรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)