• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไบวาเลนท์ ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไบวาเลนท์ ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 25
สิงหาคม 2566