• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี