• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

งานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์ และขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ และมีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนท

งานทุนการศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี   ขอความอนุเคราะห์  และขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ  และมีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษา  และสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เนื่องในพิธีไหว้ครูสามัญและศิลปะ  ประจำปี  2566  ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25  พฤษภาคม  2566  เวลา 08.20  น.  ณ  ห้องเหลืองจันทบูร  
อาคารเทพภิรมย์  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบแสดงความจำนงบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ถึงวันที่  22  พฤษภาคม  2566  เพื่อทางคณะกรรมการจะได้ดำเนินการจัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป  ตามลิงค์ดังต่อไปนี้  https://forms.gle/f9Ahaq4Vm4b2jAce6