• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูสอนภาษาไทย เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระยะเวลากา

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูสอนภาษาไทย เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระยะเวลาการจ้างรอบละ 10 เดือน ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เงินเดือน 10,500 บาท