• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการบรรยายหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อข้ามวัฒนธรรม" ว

วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการบรรยายหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อข้ามวัฒนธรรม" วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Zand Morada Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยวิทยากร ดร.ณัฐภัทร พัฒนา และอาจารย์ปวลี บุญปก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา