• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรม Zand Morada Pattaya จังหวัดชลบุรี วันที่

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรม Zand Morada Pattaya จังหวัดชลบุรี วันที่ 22-24 มีนาคม 2566