• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมกิจกรรม "รวมใจชาวจันท์ เพลินเพลงกับทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล & วินัย พันธุรักษ์" เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรี ณ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมกิจกรรม "รวมใจชาวจันท์ เพลินเพลงกับทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล & วินัย พันธุรักษ์" เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมโกเมน  อาคารอัญมณี วันที่ 28 มีนาคม 2566