• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโกเมน อาคารอัญมณี วันที่ 28 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโกเมน  อาคารอัญมณี  วันที่ 28 มีนาคม 2566