• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โครงการขยายผลการถ่ายทอดผลงานสื่อสร้างสรรค์นาฎศิลป์ และดนตรี ในโครงการเยาวชนต้นแบบสืบสานรักษาต่อยอดโดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม โดยจัดการขยายผลทั้งในด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ณ อาคารเทพภิรมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ

โครงการขยายผลการถ่ายทอดผลงานสื่อสร้างสรรค์นาฎศิลป์ และดนตรี ในโครงการเยาวชนต้นแบบสืบสานรักษาต่อยอดโดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม โดยจัดการขยายผลทั้งในด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ณ อาคารเทพภิรมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566