• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการคัดเลือกผู้สมัครรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการคัดเลือกผู้สมัครรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566