• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

รับสมัครรอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2566

รับสมัครรอบที่ 2 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565
กำหนดการสอบคัดเลือก  วันที่ 21  มกราคม 2566
วิธีการคัดเลือก
     - สอบปฏิบัติ
     - สอบสัมภาษณ์ 
     - ใช้ Portfolio ประกอบการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 6 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มกราคม 2566