• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ่ายทำวิดีทัศน์การทำประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค สำหรับงาน "สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินบูรพา" ซึ่งเป็นการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อแสดงเอกลักษณ์และความงดง

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ่ายทำวิดีทัศน์การทำประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค สำหรับงาน "สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินบูรพา"  ซึ่งเป็นการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อแสดงเอกลักษณ์และความงดงามของจังหวัดจันทบุรี