• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.กนกวรรณ ทิพจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ศึกษา ได้รับทุนการศึกษาสมาคม ชาวจันทบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.กนกวรรณ ทิพจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ศึกษา ได้รับทุนการศึกษาสมาคม ชาวจันทบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม  35201 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี