• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ในโอกาสที่ได้รับการประเมินเป็นระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับการประเมินเป็นระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)