• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ในมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ในมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา" ณ อาคารอัญมณี วันที่ 14 มกราคม 2566