• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงและบรรเลงดนตรีไทย ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ ที่4 พฤศจิกายน 2565